โปรไฟล์บริษัท

โปรไฟล์บริษัท

โปรไฟล์บริษัท

ชื่อบริษัท NIKKO SANGYO CO., LTD.
ก่อตั้งเมื่อ พฤษภาคม พ.ศ. 2489
ตัวแทน Takeyasu Aiyama
สำนักงาน สำนักงานใหญ่ (ฝ่ายผลิต / ฝ่ายบริหาร) ฝ่ายวิจัย โรงงานคานางาวะ ​และโรงงานโอซาก
เงินทุน 305 ล้านเยน
สำนักงานใหญ่ Shinkokusai Bldg., 2nd Floor, 3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005, Japan
รายละเอียด
ธุรกิจ
  1. 1. ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น
  2. 2. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันแบบผสมและไขมัน
  3. 3. ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันปิโตรเลียมหรือแก๊สธรรมชาติ
  4. 4. ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับรถยนต์
  5. 5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการวิจัยทางเทคนิคด้านน้ำมันหล่อลื่น
  6. 6. บริษัทประกันวินาศภัย
องค์กรที่เข้าร่วม
  • ・ Japan Lubricating Oil Society (JALOS)
  • ・ Japan Luboil Refiners Association
  • ・ Japan Metal Working Fluids Association
  • ・ Japanese Society of Tribologists

รายชื่อสำนักงาน

สำนักงานใหญ่

Shinkokusai Bldg., 2nd Floor, 3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0005, Japan
โทร: +81-3-3213-1611 แฟกซ์: +81-3-3213-1614
แผนที่

ฝ่ายวิจัย

4057, Aza-Sakuradai, Nakatsu, Aikawa-machi, Aikou-gun, Kanagawa
243-0303, Japan
โทร: +81-46-285-0749 แฟกซ์: +81-46-285-0420
แผนที่

โรงงานคานางาวะ

4057, Aza-Sakuradai, Nakatsu, Aikawa-machi, Aikou-gun, Kanagawa
243-0303, Japan
โทร: +81-46-285-0747 แฟกซ์: +81-46-285-1408
แผนที่

โรงงานโอซากา

3-15-1, Mitejima, Nishiyodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka
555-0012, Japan
โทร: +81-6-7668-0234 แฟกซ์: +81-6-6473-0148
แผนที่

บริษัทในเครือ

ด้านบนของหน้า